UTBILDNINGAR

Den som övningskör privat måste ha en godkänd handledare. Det är du som handledare som räknas som förare vid övningskörningen. Du har ansvar för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen. Du måste ansöka och bli godkänd för varje elev som du vill handleda vid privat övningskörning.

Ska du bli handledare vid privat övningskörning för behörighet B, måste både du och din blivande elev först ha gått en introduktionsutbildning. Den gäller i fem år från den dagen den genomfördes.

Eleven ska vara minst 15 år och 9 månader för att gå kursen.

Du som handledare måste efter kursen ansöka om handledarskap för eleven genom transportstyrelsens hemsida.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/

Kursen är till för dig som handledare och din elev så att den privata mängdträningen blir säkrare och mer effektiv.

Ni får tips och råd om hur vi tillsammans skapar säkra, risk- och miljömedvetna förare.

För mer information, vänligen kontakta oss.

Handledarboken ingår till den som är handledare.

From 1 september 2010 gäller nya regler för handledare, läs mer på http://www.transportstyrelsen.se

Introduktionsutbildning

Örebro Trafikskola är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare till introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B, som även kallas handledarutbildning. Både Elev och Handledare måste gå kursen, men behöver inte gå vid samma tillfälle.

Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Handledaren ansöker om handledartillstånd som är giltigt för varje enskild elev i 5 år, förutsatt att handledarutbildningen fortfarande är giltig.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.

Handledaren måste vara minst 24 år och haft B körkort i 5 år.

Kursens längd är 3 timmar, exklusive raster.

Ansökan om handledarskap för privat övningskörning

Ansökan om körkortstillstånd med hälsodeklaration AM, A1, A, B, BE och Traktor

Personbil

Ett bilkörkort är för många nyckeln till frihet, att kunna ta dig dit du vill, när du vill. Om målet är skola, jobb, nöjen, resor eller någon annanstans dit du vill spelar ingen roll; vi hjälper vi dig till ditt mål.
Hos oss kan du köra både manuell och automatväxlad bil.
Våra körlektioner är 45 min.
Vi erbjuder Riskutbildning 1 och 2 samt Handledarutbildning/Introduktionsutbildning.

Teori
På tisdagar kan du som är inskriven och köpt ett paket hos oss vara med på våra teorikvällar. Teoriundervisningen består av 5 olika delar som måste genomföras innan teori- och körprov bokas. Teorikvällarna ingår i våra paketpriser.
När man ska köra bil behöver man både praktiska och teoretiska kunskaper för att bli en bra bilförare. Vi upplever att elever som pluggar mycket teori behöver färre körlektioner!

Teori på andra språk
Hos oss kan du gå teori kurs på arabiska som går över 2 dagar. Teoriundervisningen sker en gång per månad (17:00 – 20:00 onsdag – torsdag).

Riskettan
är del 1 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort (del 2 är halkbanan).
Under riskettan får du lära dig om riskerna med bland annat alkohol, droger och trötthet i trafiken.
Utbildningen genomförs på trafikskolan och är 3,5 timmar lång inkl. rast.
Giltighetstiden är 5 år.
Efter riskettan ska du känna till

 • Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet:
  • Omfattning
  • Risker
  • Konsekvenser
  • Påverkan på kroppen (kort- och långsiktig)
  • Undvikande (både själv och att hindra andra)
 • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken
 • Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre)
 • Hur passagerare, mobiltelefonprat, stress med mera påverkar dig som förare
 • Hur beteende och attityder påverkar trafiken


Risktvåan
är del 2 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort (del 1 är riskettan)

 • Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hantera riskfyllda situationer, främst manövrering på halt underlag.
 • Utbildningen tar ca 4 timmar att genomföra.
 • När är det dags för halkbana och vilka är kraven?
  Det är främst din lärare och du som tillsammans planerar in när under utbildningen du skall köra halkbanan. Fråga gärna din lärare om du undrar över detta.
 • Du ska kunna köra bra
  Riskutbildningen bör genomföras när du kan hantera bilen väl – i princip så väl att du är redo för uppkörning. När vi som trafikskola bokar halkbanetid åt dig har körläraren gjort bedömningen att du är redo.

Moped

Vårt upplägg för mopedutbildning:
1. Du börjar med att ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen (gäller AM). Tillståndet behöver inte vara klart för att gå teoridelen av utbildningen, men till den praktiska delen måste det vara klart. Syntestet kan utföras hos optiker eller hos oss på skolan, under kontorets öppettider.
2. Boka teoridelen av utbildningen genom att maila oss på  info@orebrotrafikskola.se. Ange namn och personnummer samt målsmans mobilnummer eller ring oss på 019-33 15 33.
3. Gå teoridelen, ta med dig giltig legitimation. Vi bjuder på frukost! Under kursen får du en länk för inloggning till teoricentralen, där onlinetesterna finns (gäller AM elever).
4. Efter teoridelen pluggar eleverna hemma med teoriboken, arbetshäftet och vägmärkestest samt online frågorna på elevcentralen.se, börja med att göra frågorna 100 % godkända sen gå  vidare till ”Slut test” och gör minst 5 godkända slut test
5. AM elever bokar tid för den praktiska delen som består av; manöverkörning, bromsning, styrning och balansövningar samt körning i trafik. Detta bokas av läraren på teorikursen eller i anslutning till teorikursen. Oftast bokas den praktiska delen av utbildningen till helgen efter teoridelen, med de elever som har ett giltigt körkortstillstånd.
6. När eleven är godkänd i körning (gäller AM) samt att utbildningen är betald, registrerar vi att din utbildning som klar till Transportstyrelsen.
7. Därefter kan AM eleven boka tid för kunskapsprov på trafikverket. Du måste ha fyllt 15 år när du gör ditt teoriprov på Trafikverket.
Teoriprov får avläggas muntligt om du har problem med att läsa och förstå text. Då måste du göra en särskild ansökan, vilket vi kan hjälpa dig med.
8. Därefter kan Moped klass II eleverna boka tid för teoriprov på trafikskolan, när du känner dig redo och har jobbat igenom teoriboken, arbetshäftet och vägmärkestest. Första provet är gratis, omprov kostar 100kr / prov. Du måste ha fyllt 15 år när du gör ditt teoriprov.
9. När du klarat kunskapsprovet hos oss, registrerar vi dig till Transportstyrelsen och du får börja köra dagen efter, om du har giltig legitimation med dig (gäller klass II). Efter ca 1 vecka kommer blanketter hem till dig där du fyller i samt skickar till Transportstyrelsen och därefter kommer ditt förarbevis på posten.
10. När du klarat kunskapsprovet på Trafikverket får du börja köra samma dag, om du har giltig legitimation med dig (gäller AM). Efter ca 1-3 veckor (max 3 månader) får du hämta ut AM-kortet på din poststation. När du har hämtat ur ditt AM-kort måste du ha det med dig när du kör, inget annat.Moped klass I – behörighet AM

Vill du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Du får också köra om du har traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009.
Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/timmen. En sådan moped är ett registreringspliktigt fordon och ska ha registreringsskylt.

Krav för att få ett AM-körkort
Du måste vara minst 14 år och 9 månader för att gå teorikursen eller köra moped hos oss och du måste vara minst 15 år när du avlägger ditt teoriprov på Trafikverket.
Innan du gör ditt kunskapsprov för behörighet AM måste du ha genomfört en obligatorisk utbildning hos en behörig utbildare och utbildningen måste vara registrerad hos Transportstyrelsen. Läs mer om mopedutbildningen för AM-körkort och kraven för att få ett AM-körkort på Transportstyrelsens webbplats.
AM – körkort för moped klass I (Transportstyrelsens webbplats)

Kunskapsprov AM
Förarprovet för behörighet AM består av ett kunskapsprov. Läs mer om provet och hur du gör för att boka prov på sidan Kunskapsprov för Mopedklass I – behörighet AM.

Kunskapsprov för Moped klass I – behörighet AM

Moped klass I (Transportstyrelsens webbplats)

Moped klass II
För att köra moped klass II krävs ett förarbevis. Läs mer om förarbevis för moped klass II på Transportstyrelsens webbplats.

Moped klass II (Transportstyrelsens webbplats)

Taxiförarlegitimation krav

Du får din taxiförarlegitimation utfärdat av Transportstyrelsen efter att du har genomfört ett teoretiskt prov och ett praktiskt körprov med ett godkänt resultat. Teoriprovet och körprovet gör du hos Trafikverket. När du väl arbetar som taxiförare bör din legitimation alltid vara synlig för dina medpassagerare.

Från den 1 november 2022 förändras kunskapsprovet. Ändringarna innebär följande:

Det teoretiska provet som Trafikverket anordnar består av två delprov.

För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste båda delproven vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.

 • Delprov 1: Säkerhet och beteende (omfattar navigering, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, arbetsmiljö, omdömesförmåga och riskmedvetenhet samt fordonskännedom)
 • Delprov 2: Lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning)

Samtliga delprov för taxiförarlegitimation måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

 • Det blir möjligt att avlägga körprov för taxiförarlegitimation med en bil som är utrustad med automatisk växellåda. Detta gäller även dig som inte har ett villkor om automatväxlat fordon på ditt körkort.
 • Vi inför ett nytt moment i körprovet som innebär att du ska kunna hitta till ett resmål med hjälp av en muntlig vägbeskrivning.

Läs mer om de nya förändringarna på Transportstyrelsens hemsida här